Jaarboek Arbeidsvoorwaarden & Medezeggenschap 2016

Een multidisciplinaire benadering

Auteurs van Ernst & Young Belastingadviseurs, Auteurs van Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen, J.J.W. van Ladesteijn BA, mr. A. Brons

Omschrijving

Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed en zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen, zeker voor de meest kwetsbaren. De regering werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget.’ Aldus een willekeurige zin uit de troonrede van 2015. Er gebeurt dus veel. Veranderingen volgen elkaar met grote snelheid op. Ook arbeidsvoorwaardelijk sorteert dit effect. Dat blijkt uit dit voor u liggende Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2016.

Doelgroep:
Or-leden (Sociaal beleid commissielid), Ambtelijk secretaris, PVT-lid en P&O’er en HR Manager.

Achtergrond van de auteurs
De heer mr. drs. J.J.W. van Ladesteijn is werkzaam bij Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen. De heer mr. A. Brons is verbonden aan de adviesgroep Human Capital van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

Naar boven