Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement

Bereikte resultaten meetbaar maken

Drs. Rolf Baarda, ir. C.P.M. Kouwenhoven

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Personeelsfunctionarissen zien er nog wel eens tegenop ‘hard’ cijfermateriaal te gebruiken. Hun takenpakket omvat immers zo veel belangrijke zaken, zoals de zorg voor het personeel. Iedereen binnen de beroepsgroep weet echter dat managementinformatie noodzakelijk is: het vormt een essentieel werkterrein voor iedere personeelsmanager.

In dit boek wordt de moeilijke kant van het vakgebied van personeelsfunctionaris toegankelijk gemaakt. Op heldere wijze, met gebruik van veel voorbeelden, beschrijven de auteurs hoe de personeelsfunctionaris snel en efficiënt informatie kan verzamelen en analyseren. Met behulp van ken- en stuurgetallen kan hij voor zichzelf en voor zijn ‘klant’ – het management – de belangrijke ontwikkelingen en knelpunten binnen zijn organisatie in kaart brengen. Deze getallen staan daarbij nooit op zichzelf, maar worden steeds binnen de context van de organisatie geplaatst. Door deze voortdurende ‘link’ met de praktijk krijgen abstracte gegevens betekenis: zij worden omgevormd tot echte ‘harde’ informatie.

Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement is dan ook een uitstekend hulpmiddel voor iedere personeelsmanager, in de praktijk of in opleiding.

Auteurs
Drs. P.R. (Rolf) Baarda is zelfstandig ondernemer. Hij adviseert op het terrein van belonen, ontwerpen en waarderen.

Ir. C.P.M. (Kees) Kouwenhoven is zelfstandig ondernemer. Hij adviseert op het terrein van arbeidsvreugde, strategisch personeelsmanagement en werken als een pelgrim.

Dit boek is leverbaar vanaf eind november 2014. U kunt het voor die tijd wel alvast bestellen.

Naar boven