OR en pensioen

Tweede herziene druk

Serie OR-Praktijk

Judith Scherrenberg, Stefan Jansen, Steven Jellinghaus

Omschrijving

Dit boek gaat over pensioen en de betrokkenheid van de ondernemingsraad. Het pensioenstelsel in Nederland wordt beschreven, inclusief de pensioenpijlers, pensioenuitvoerders en de berekening van pensioen. Uiteraard wordt uitvoerig stilgestaan bij de rol van medezeggenschap bij de invoering, wijziging of intrekking van pensioenregelingen en in brede zin de betrokkenheid van de medezeggenschap bij het thema pensioen.

Ook is er aandacht voor de beslechting van geschillen rondom pensioen en de rol van pensioenspecialisten. Tot slot worden enkele recente ontwikkelingen in pensioenland behandeld.

Doelgroep
Or-leden, bestuurders, 

Achtergronden auteurs

dr. mr. Steven Jellinghaus is advocaat-partner en MfN-registermediator bij De Voort Advocaten I Mediators. Zijn specialismen betreffen het collectief arbeidsrecht en ambtenarenrecht (waaronder pensioen- en medezeggenschapsrecht) alsmede het sportrecht. Steven is verbonden aan Tilburg University als universitair docent. Tevens verzorgt hij een groot scala cursussen en is hij onder meer docent namens Instituut voor Arbeidsrecht en SDU. Steven is bovendien auteur/redacteur van vele tijdschriften en boeken.

mr. drs. Stefan Jansen is advocaat arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht bij De Voort Advocaten | Mediators. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in het privacyrecht en het pensioenrecht. Over het grensvlak van het pensioenrecht en medezeggenschapsrecht publiceerde hij eerder artikelen in onder
meer OR Basisdocumentatie en OR Informatie. Tevens was hij betrokken bij diverse grote instemmingstrajecten ten aanzien van pensioenregelingen, onder meer bij beursgenoteerde bedrijven.

Judith Scherrenberg MPLA is geboren en getogen in Utrecht. Zij heeft tot 2011 een eigen assurantiekantoor gehad, dat zij eerder had overgenomen van haar ouders. In die tijd heeft zij een passie voor pensioenen ontwikkeld. Daarom houdt zij zich vanaf 2011 vrijwel uitsluitend met pensioenen bezig bij Edmond
Halley Pensioenmanagement BV, waarvan zij managing partner is en het bedrijf mee heeft opgericht. Pensioenadvies, financiële planning, lesgeven aan professionals, artikelen en lesmateriaal schrijven, zijn haar dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast heeft ze enkele toezichthoudende functies.

Naar boven