Over de rooie

Over emoties bij verlies en verandering op het werk

Bert Cozijnsen, dhr J. van Wielink

Omschrijving

Organisaties rouwen niet maar mensen in organisaties wel!
Mensen kunnen ‘verliezen’ uit hun privésituatie meenemen in hun werk, zoals het overlijden van een dierbare, een echtscheiding, de ziekte van een kind. Mensen kunnen ook òp het werk verliezen lijden, zoals het verlies van een collega, van een werkplek, van routine, of van het werk zelf.

Het gebruikelijke woord voor de emotionele reactie op verlies is ‘rouw’. Organisaties rouwen niet maar mensen in organisaties wel! Aandacht voor verlies en rouw heeft dus fundamenteel te maken met de ‘humaniteit’ van organisaties. Bij een gezonde omgang met rouwende werknemers zien organisaties dat ze daar profijt van hebben.

Verlies en rouw bij organisatieverandering: “weerstand?”
In dit boek is er speciale aandacht voor de aspecten van verlies en rouw bij organisatieverandering. De emotionele reactie op verandering wordt vaak afgedaan met de term ‘weerstand’.

Ten onrechte, want het oude kan pas plaats maken voor het nieuwe, als mensen de gelegenheid krijgen om het oude ook echt los te laten. Juist omdat ca. 80 % van de reorganisaties mislukt, is het cruciaal om al vóór de verandering de vraag te stellen: hoe gaan we dat doen?

Daarnaast krijg je:

  • Inzicht in de verschillende vormen van verlies en rouw;
  • Duidelijkheid over de effecten van de verschillende vormen van verlies en rouw in de werksituatie.

Nieuw in deze 4e druk:

  • Naast de weergave van oudere visies op verlies en rouw (Elisabeth Kübler-Ross en William Worden), krijg je nu ook een overzicht van de meest actuele wetenschappelijke inzichten;
  • Er is ruimschoots aandacht voor het duale procesmodel van Margareth Stroebe en Henk Schut;
  • Bij alle nieuwe inzichten behandelen de auteurs tevens de implicaties voor de omgang met rouw op de werkvloer;
  • De hoofdstukken over organisatieverandering en over het rouwprotocol zijn uitgebreid.

Dit boek is interessant voor:
Directieleden, managers, leidinggevenden, P&O-ers, medezeggenschapsorganen, leden van ondernemingsraden, consultants, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsartsen, coaches en voor allen die beroepsmatig te maken hebben met mensen in organisaties.

Achtergrond van de auteurs:

Bert Cozijnsen (1956) coacht en adviseert bij ingrijpende of complexe veranderingen. Dat doet hij vanuit zijn bureau Fenester (http://www.fenester.nl/) en als associé van Het Consulaat te Amsterdam (http://www.hetconsulaat.nl/).

Jakob van Wielink is senior adviseur, coach en trainer Leiderschap en Organisatieontwikkeling bij Boertiengroep (Naarden). (http://www.boertiengroep.nl/). Jakob is verliesdeskundige, gespecialiseerd in verlies en verandering op de werkvloer.

Naar boven