Praktijkgids Arbeidsrecht 2019

Arbeidsrechtelijke zaken goed uitoefenen in de praktijk

De Praktijkgidsen

mr. dr. mark diebels

Inclusief online toegang tot het altijd actuele www.praktijkgidsarbeidsrecht.nl

Bestel

Omschrijving

Moet u in arbeidsrechtelijke zaken beslissingen nemen?
Dan heeft u de Praktijkgids Arbeidsrecht nodig.

Praktijkgids Arbeidsrecht is geen opsomming van wet en regelgeving, maar een praktisch handvat voor de toepassing van rechten en plichten. Ook vindt u in deze gids diverse tips, voorbeelden en modelcontracten.

Praktijkgids Arbeidsrecht inhoudsopgave >>

Gratis verzonden en binnen drie dagen bezorgd

Praktijkgids Arbeidsrecht:

  • de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden;
  • arbeidsvoorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst;
  • flexibele arbeidsovereenkomsten en andere alternatieve overeenkomsten inzake de arbeid;
  • rechten en plichten van werkgever en werknemer;
  • loon, vakantie en verlof;
  • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid en arbeidstijden;
  • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • einde van de arbeidsovereenkomst, waaronder opzegging, ontslag op staande voet, ontbinding.

Wat u moet weten over de Wet Werk en Zekerheid

De belangrijkste bron voor alle wijzigingen in het arbeidsrecht is nog steeds de Wet Werk en Zekerheid. De veranderingen die de WWZ teweeg heeft gebracht, zijn zichtbaar in zowel rechtspraak als praktijk. Zo hebben de strengere eisen aan ontslagdossiers geleid tot minder toewijzingen van ontbindingsverzoeken en verschillende uitspraken over het einde met wederzijds goedvinden, de bedenktijd en de vervaltermijnen. De belangrijkste rechtspraak is aan deze editie van de Praktijkgids toegevoegd.

Naast rechtspraak over de nieuwe begrippen en regels uit de WWZ zijn signalen uit de praktijk ook aanleiding geweest voor een aantal aanpassingen en aangekondigde aanpassingen. De mogelijkheid om bij seizoenswerk af te wijken van de onderbreking van zes maanden in de ketenregeling is daar een voorbeeld van en ook het (concept) wetsvoorstel voor de compensatie van transitievergoedingen bij de beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, te betalen door het UWV uit een algemeen fonds.

Duidelijke voorbeelden en eisen per ontslaggrond

In deze gids veel aandacht voor de verandering in de ontslagsystematiek zoals de belangrijkste (nieuwe) begrippen van het ontslagrecht en de redelijke gronden. Naast de algemene regels rond de inhoud en indiening van ontslagaanvragen en ontbindingsverzoeken, staan de verschillende (limitatieve) ontslaggronden centraal met de eisen die daaraan worden gesteld. Per ontslaggrond zijn voorbeelden gegeven van recente rechtspraak en aan welke eisen (minimaal) voldaan moet zijn voor een verzoek bij het UWV of kantonrechter.

Naar boven