Praktijkgids Ondernemingsraden 2019

De meest actuele informatie voor ondernemingsraden bij de hand

De Praktijkgidsen

Omschrijving

De Praktijkgids Ondernemingsraden 2019 is weer helemaal up to date! U vindt in de Praktijkgids praktische informatie die onmisbaar is, in de eerste plaats natuurlijk voor ondernemingsraadsleden, maar zeker ook voor HR-managers en verder voor iedereen die in zijn functie te maken heeft met medezeggenschap in de breedste zin van het woord. De Praktijkgids
is gericht op de dagelijkse gang van zaken in een onderneming en geeft informatie over de toepassing van de wettelijke rechten en plichten van de ondernemingsraad. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden en tips. Verder kunt u uw voordeel doen met de bijlagen die achter in de Praktijkgids Ondernemingsraden zijn te vinden.

Aan de orde komen:

 • kernbegrippen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR);
 • uitleg van de belangrijkste wet- en regelgeving waar een ondernemingsraad mee te maken kan krijgen, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid en zorg, de Wet Huis voor klokkenluiders en de privacyregelgeving;
 • de oprichting van de ondernemingsraad;
 • de werkwijze van de ondernemingsraad;
 • het gereedschap van de ondernemingsraad: rechten, bevoegdheden en taken;
 • communicatie en basisvaardigheden;
 • werkterreinen van de ondernemingsraad: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, fusie, reorganisatie, pensioen, duurzame inzetbaarheid (nieuw!) en privacy;
 • de medezeggenschap binnen de publieke sector;
  – geschillenregelingen
  – internationalisering

Verkorte inhoudsopgave

Wet- en regelgeving voor de or

 1. Medezeggenschap algemeen
 2. Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 3. Overzicht wet- en regelgeving

Start van de or

 1. Vormgeving van de medezeggenschap
 2. Instellen van een ondernemingsraad
 3. Samenstelling van de ondernemingsraad
 4. Verkiezingen van de ondernemingsraad

De werkwijze van de ondernemingsraad

 1. Reglement van de ondernemingsraad
 2. Sociaal statuut
 3. Commissies van de ondernemingsraad
 4. Faciliteiten van de ondernemingsraad
 5. Rechtspositie or-leden

Het gereedschap van de or

 1. Rechten, bevoegdheden en taken van de ondernemingsraad
 2. Het recht op overleg en het recht op informatie
 3. De bevoegdheden van de ondernemingsraad
 4. De taken van de ondernemingsraad
 5. Actorenanalyse
 6. Basis communicatievaardigheden voor ondernemingsraden
 7. Communicatie met diverse groepen
 8. Communicatieplan

Werkterreinen van de or

 1. Arbeidsomstandigheden
 2. Arbeidsvoorwaarden
 3. Fusie
 4. Reorganisatie
 5. Pensioen

De publieke sector

 1. De publieke sector
 2. Speciale bepalingen rondom het te voeren overleg
 3. De rechtspositie van ambtenaren inclusief het overleg met de vakorganisaties
 4. Normalisatie

Geschillenregelingen

 1. Bedrijfscommissie
 2. Kantonrechter
 3. Ondernemingskamer
 4. Bijzondere procedures

Internationalisering

 1. Internationalisering
 2. Europese Ondernemingsraad

Van de Praktijkgids Ondernemingsraden verschijnt één maal per jaar een update.

Voordeel voor abonnees:

 • Alleen abonnees hebben toegang tot de online versie die tevens vier tot zes maal per jaar wordt geactualiseerd.

Meer informatie?
http://www.praktijkgidsondernemingsraden.nl/

Naar boven