Reorganiseer je medezeggenschap

Bob Vermaak

Omschrijving

Hoe zorgen we ervoor dat participatie (in welke vorm dan ook) toegevoegde waarde heeft én dusdanig wordt vormgegeven dat het mensen bindt en boeit? In dit boek wordt stilgestaan bij een methode om de medezeggenschap te vernieuwen maar ook bij de randvoorwaarden die daar essentieel voor zijn zoals leiderschap. Het boek is verrijkt met interviews van ondernemingsraadsleden uit de praktijk.

Reorganiseer je medezeggenschap geeft een aanzet hoe medezeggenschap kan veranderen en dit vanuit ondernemingsraadsleden die ‘the lead” nemen.

Doelgroep: or-leden, or-voorzitters, bestuurders

VRAAG HIER EEN GRATIS HOOFDSTUK AAN

Naar boven