Sociale innovatie

dhr. Johannes Kooistra, mw. Jeannette van Dongen, mw. Marieke Zwerver

Omschrijving

Sociale innovatie is het inzetten en gebruiken van de ideeën en inbreng van medewerkers om de organisatie te verbeteren of te vernieuwen. Deze vorm van innoveren heeft positief effect op de arbeidsproductiviteit, de bevlogenheid en de motivatie van medewerkers, omdat zij meer verbinding voelen met de doelstellingen van de organisatie.

Sociale innovatie vraagt van medezegenschap om medewerkersparticipatie of directe participatie te organiseren. Het gaat om het inzetten en gebruiken van de kennis die in de achterban aanwezig is. De onderneminigsraad kan participatie prachtig koppelen aan een eigen initiatiefvoorstel. Belangrijk is een goede begeleiding vanuit de ondernemingsraad, vanaf de voorbereiding tot en met het advies en ook de invoering daarna.

In dit boek bieden de auteurs u een aantal praktijkervaringen met vernieuwing van onderop en sociale innovatie in projecten. Er wordt een variëteit aan mogelijkheden beschreven om sociale innovatie vorm te geven en verschillende invalshoeken voor de rol van de (mede)zeggenschap te kiezen.

Tenslotte wordt ingegaan op het praktische gebruik van het initiatiefrecht en procesmatig werken om aan de slag te gaan met dit bijzonder interessante onderwerp.

Naar boven