Waarderen van talent

Belonen van competenties

Drs. Marloes Rutten, Drs. Patricia de Wit MSc

Omschrijving

In dit boek krijgt HRM weer haar oorspronkelijk doel terug onder de noemer Talent Management. Het boek komt met een inzichtelijk waarderingsmodel dat aansluit op herkenbare verschillen tussen mensen in organisaties. Mensen verschillen in talent, de mate waarin zij probleemoplossend gedrag vertonen en in hun toegevoegde waarde voor de organisatie. Ieder op hun eigen manier. Dit onderscheid brengt beloningsverschillen met zich mee. Dat is niet erg, verschil in beloning is onontkoombaar. Daarom is het maar beter om ervoor te zorgen dat het als logisch, rechtvaardig en zelfs als stimulerend wordt ervaren. “Waarderen van Talent; belonen van competenties” voorziet in een sterke visie op waarderen en belonen van mensen, onderbouwd met wetenschappelijke inzichten en actuele praktijkvoorbeelden. Het bevat praktische inzichten en voorbeelden die een leidinggevende direct kan toepassen én een gedachtegoed waarmee HRM zijn toegevoegde waarde kan laten zien.

Achtergrond van de auteur(s) : Drs. Patricia de Wit MSc en drs. Marloes Rutten zijn respectievelijk Adviseur beloningsmanagement en Organisatieadviseur bij Bureau Baarda. Een adviesbureau dat organisaties begeleidt bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen en daarbij systemen ontwerpt voor het waarderen en belonen van mensen

Naar boven