Wet op de ondernemingsraden

Handleiding voor de Praktijk

Serie Actueel Recht voor P&O

mr.dr. J. van Drongelen

Omschrijving

De Wet op de ondernemingsraden is vanaf zijn inwerkingtreding in 1950 ettelijke malen gewijzigd. Deze wijzigingen waren steeds ingegeven door ervaringen uit de praktijk en door de wens om medezeggenschapsregelingen van verschillende pluimage (COR, GOR, Pvt en personeelsvergadering) onder te brengen in een wet. De WOR werd daardoor steeds meer een instrument dat voor de dagelijkse praktijk goed hanteerbaar is.

Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld dat de WOR sinds 1995 niet alleen van toepassing is op de private sector, maar ook op de overheidssector. Dit boek is echter toegespitst op de private sector, waardoor de specifieke omstandigheden van de publieke sector buiten beschouwing blijven.

In deze nieuwe editie behandelt de auteur de huidige stand van zaken rondom de WOR. Alle aspecten van de WOR komen in kort bestek aan de orde, vanuit de invalsoek van de P&O-medewerker. Terminologie, opbouw van de wet, en het onderscheid tussen de OR, de Pvt en de personeelsvergadering worden stap voor stap behandeld.

Naar boven