Wetgevingswijzer 2014

Handleiding voor de praktijk

Serie Actueel Recht voor P&O

Omschrijving

Dit boek geeft een overzicht van wetten en wetsvoorstellen die voor de P&O-praktijk van belang kunnen zijn en is gerubriceerd op onderwerpen zoals arbeidsrecht, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en pensioen.

In deze uitgave wordt onder andere ruim aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet Werk en zekerheid die de komende jaren het ontslagrecht en de WW flink zal wijzigen.

In deze negende druk leest u de achtergronden en de huidige stand van zaken op wetgevingsgebied toegesneden op P&O.

Naar boven