Wetgevingswijzer 2015

Een handleiding voor de praktijk

Actueel recht voor P&O

D. Vergne-IJlst

Wetgevingswijzer 2015 - Een handleiding voor de praktijk

Omschrijving

Het op de hoogte blijven van de inhoud van wetten en het voldoen aan nieuwe wetgeving vergt veel tijd en energie van organisaties. Ook professionele P&O’ers moeten snel inspelen op veranderende omstandigheden. Deze publicatie geeft een overzicht van wetten en wetsvoorstellen die voor de P&O-praktijk van belang kunnen zijn. Deze publicatie is gerubriceerd op onderwerpen zoals arbeidsrecht, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en pensioen. De wetgevingswijzer 2015 biedt een toegankelijk overzicht van actuele wetswijzigingen, wetsvoorstellen en recent aangenomen wetten. In deze uitgave wordt onder andere ruim aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet flexibel werken en de Wet aanpak schijnconstructies. In deze tiende druk leest u de achtergronden en de huidige stand van zaken op wetgevingsgebied toegesneden op P&O.

Naar boven