Arbeidsrecht voor de P&O-praktijk

Type opleiding: Opleiding

14 november 2017, 21 november 2017, 28 november 2017 - BCN Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Arbeidsrechtelijk heeft u te maken met wetgeving, CAO’s en reglementen van de onderneming. Wettelijke regelingen bepalen voor een belangrijk deel uw arbeidsrechtelijke mogelijkheden. Kent u de mogelijkheden en beperkingen? En in hoeverre kunnen regelingen en wijzigingen daarvan in uw organisatie worden doorgevoerd?

Als P&O’er verricht u regelmatig handelingen met een juridisch karakter. U neemt mensen aan. U waardeert en beloont personeel. U neemt beslissingen rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag. Stuk voor stuk belangrijke, vaak ook gevoelige onderwerpen. Onderwerpen waarbij arbeidsrechtelijke kennis onontbeerlijk is. Van u wordt verwacht dat u deze kennis heeft.

Maar het is niet altijd makkelijk om op alle vragen een antwoord te geven … U heeft te maken met vele complexe regelingen, met cao’s, reglementen en overeenkomsten. U moet de relevante wetgeving en de verschillende regelingen goed begrijpen. Maar u moet hier ook mee om kunnen gaan. Daarnaast moet u de juiste beslissingen kunnen nemen aan de hand van een goed en volledig dossier. Bovendien heeft u te maken met een recente ingrijpende herziening van het ontslagrecht.

Wat leert u?
Deze praktijkcursus geeft u een actueel overzicht van de belangrijkste juridische vraagstukken op arbeidsrechtelijk gebied. Ook worden recente en komende wetswijzigingen en de gevolgen hiervan met u doorgenomen.

Zoals de Wet Werk en Zekerheid. Ervaren docenten, zowel advocaten als een rechter, leren u de kleine lettertjes lezen en begrijpen. U heeft volop ruimte om onduidelijkheden, knelpunten en vragen uit uw dagelijkse werk aan hen voor te leggen. Vergroot uw kennis. Voorkom kostbare fouten en tijdrovende procedures!

Literatuur
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag’ cadeau.

Algemene informatie:

Het inschrijfgeld bedraagt € 1.495,- per persoon (excl. BTW) voor de gehele 3-daagse cursus.
Deze cursus is ook per dag te volgen voor € 525,- per dag. Neemt u hiervoor contact op met Ineke Rikkers (opleidingenhrm@vakmedianet.nl).

Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee, water, lunch en de uitgave ‘Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag’. Het documentatiemateriaal wordt op de dag zelf uitgereikt. Parkeren bij BCN Utrecht (Daltonlaan) is gratis.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Voor algemene informatie:

Ineke Rikkers
Telefoonnummer: 088 – 584 08 88
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen:

Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Neem voor meer informatie contact op met:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

Dag 1

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Kennismaking en programmatoelichting

09.45 uur
Arbeidsovereenkomst en wettelijk kader

 • wettelijk kader
 • soorten arbeidsovereenkomsten
 • sociale zekerheid
 • arbeidsrecht tijdens sollicitatie
 • CAO
 • soorten arbeidsvoorwaarden
 • bijzondere bedingen
 • concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • flexibele bedingen
 • flexibele arbeidsrelaties

Mw. mr. L.M. van der Sluis

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Vervolg Arbeidsovereenkomst en wettelijk kader

Mw. mr. L.M. van der Sluis

16.30 uur
Evaluatie en afsluiting

Dag 2

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

 • einde van rechtswege
 • beëindigingsovereenkomst
 • proeftijd
 • redelijke gronden voor ontslag
 • opzegging met ontslagvergunning
 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter
 • ontslagvergoedingen zoals de transitievergoeding
 • ontslag op staande voet

De heer mr. D.J. Buijs

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Vervolg Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

De heer mr. D.J. Buijs

16.30 uur
Evaluatie en afsluiting

Dag 3

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
De zieke werknemer en daarmee samenhangende (andere) problemen

 • De verschillende ontslagroutes in de praktijk
 • Op non-actiefstelling en schorsing
 • Dossiervorming
 • Ziekte en/of arbeidsconflict?
 • Re-integratie van zieke werknemers
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Andere actuele onderwerpen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, aangedragen door de docentenpf de cursisten zelf.

De heer mr. D.J. Buijs en de heer mr. F.B.A.M. van Oss

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Vervolg De zieke werknemer en andere problemen

De heer mr. D.J. Buijs en de heer mr. F.B.A.M. van Oss

16.30 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Mevr. Mr. L.M. van der Sluis

Loes is partner bij Berculo Van Kalmhout Advocaten te Utrecht.

Dhr. Mr. D.J. Buijs

Dirk Jan is kantonrechter te Apeldoorn.

Dhr. Mr. F.B.A. van Oss

Frans is partner bij Van Oss, Van der Meijden, Vermeer & Reitsma Advocaten te Harderwijk.

Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven