Dossieropbouw

Omschrijving

Met het inwerking treden  van de wet Werk en Zekerheid is het belang van een goede dossieropbouw nog belangrijker geworden. Door de nieuwe wetgeving is ontslag bijvoorbeeld nog moelijker te realiseren als u de reden voor het ontslag niet goed kunt onderbouwen.

Ook bij een arbeidsongeschikte werknemer is een goed dossier van belang. Indien u niet voldoende kunt onderbouwen welke reïntegratie-inspanningen u hebt gepleegd, kunt u zelfs een loonsanctie opgelegd krijgen.

Kortom, een goed opgebouwd personeelsdossier zorgt voor duidelijkheid voor de werkgever en de werknemer en kan de werkgever aanzienlijke kosten besparen!

Wat leert u?

Na het volgen van deze opleiding bent u op de hoogte van de eisen die de wet Werk en Zekerheid aan een goed dossier stelt en weet u hoe u op constructieve wijze feedback kunt geven en afspraken schriftelijk moet vastleggen.

Tijdens de training wordt antwoord gegeven op onder meer de volgende vragen:

 • Dossieropbouw met het oog op de WWZ
 • Wat zijn de relevante wettelijke regels m.b.t. privacy?
 • In welke omstandigheden is de werkgever (wettelijk) verplicht om schriftelijk aantekeningen te maken?
 • Mag een medewerker het personeelsdossier inzien?
 • Mag de werkgever emails van de medewerker inzien en vastleggen?
 • Wat mag ik wel en niet in het personeelsdossier opnemen?
 • Wat is de rol van het personeelsdossier bij een re-integratie, beoordeling en ontslag?
 • Moet een medewerker voor een verslag altijd tekenen of mag de medewerker dat weigeren?
 • Hoe voorkom ik dat een aantekening een demotiverende werking op mijn medewerker heeft?
 • Kan een medewerker in beroep gaan tegen een aantekening?
 • Wat is de rol van een vertrouwenspersoon en de klachtencommissie m.b.t. het personeelsdossier?

Bestemd voor:

Voor hr-adviseurs en leidinggevenden die kennis willen opdoen en delen over de do’s en don’ts bij het vastleggen van feedback en afspraken in een personeelsdossier.

Incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Programma

 

 

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee
11.00 uur Inleiding

 

 • Voorbeelden rechtspraak: hoe het goed (mis) kan gaan
 • Belang en doel van het vastleggen van feedback
 • Rol van de leidinggevende

 

11.30 Dossiervorming tijdens selectieproces

 • Curriculum Vitae
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Arbeidsverleden
 • Medische status

 

12.30 Lunch
13.30 Vastlegging bij functioneren: promotie / demotie

 • Wettelijk kader: privacy, goed werknemer- werkgeverschap
 • Functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken/overleg
 • Do’s & don’ts

 

14.30 Vastlegging bij re-integratie (zieke werknemer)

 • Wettelijk kader: WVP, privacy, goed werknemer- werkgeverschap
 • Collectieve regels / cao
 • Repeterend ziekteverzuim
 • Langdurig ziekteverzuim
 • Niet meewerken aan re-integratie
 • Do’s & don’ts

 

15.30 Het personeelsdossier bij ontslag (ontslag op staande voet / minnelijke regeling / juridische procedure)

 • Wettelijk kader: privacy, goed werknemer- werkgeverschap
 • Niet kunnen vs. niet willen, ook in het licht van de WWZ
 • Do’s & don’ts

 

16.30 uur Samenvatting

 • Tips & Tricks

 

Docenten

Docent

Cathelijn Derks is advocaat en partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten in Amsterdam.

Naast haar werk als arbeidsrecht advocaat geeft Cathelijn regelmatig cursussen voor klanten en opleidingsinstituten. Ook publiceert Cathelijn regelmatig in relevante vakbladen.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven