Ontslagrecht in de praktijk

Type opleiding: Opleiding

Omschrijving

Ontslag maakt onderdeel uit van uw werk. Als een ontslagsituatie zich voordoet, moet u wel rekening houden met de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid. Bent u op de hoogte van alle wijzigingen? Kent u de uitzondering op de uitzondering? Weet u hoe u met lopende sociale plannen moet omgaan en met in het verleden gemaakte individuele afspraken met medewerkers?

In 2015 is het ontslagsysteem ingrijpend veranderd. De aanzegtermijn voor contracten voor bepaalde tijd is ingevoerd en de nieuwe ketenregeling en de tranisitievergoeding zijn inmiddels van kracht. Tijdens deze workshop leert u alles over het nieuwe ontslagrecht en ontslagsituaties. U brengt uw kennis op het gebied van ontslag snel op peil en we behandelen relevante jurisprudentie. U wordt gestimuleerd om na te denken over ontslagbeleid. Ook leert u beter in te schatten wat de ontslagkansen binnen uw organisatie zijn.

Actief en actueel!
U oefent in ontslagsituaties aan de hand van real-life cases. U krijgt niet alleen veel informatie, adviezen en tips over ontslag, maar u krijgt ook de ruimte om uw eigen praktijkcases voor te leggen. Daarnaast kunt u een hele dag  sparren met een ervaren arbeidsrechtadvocaat over ontslagthema’s. U krijgt actuele tips die u direct in de praktijk kunt brengen!

Wat leert u?

• U kent het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid);

• U heeft inzicht in actuele vragen die spelen rondom ontslag(recht);

• U kent de valkuilen en weet u hoe u deze moet voorkomen;

• U weet welke argumenten wel en niet zwaar wegen bij afwegingen rondom ontslag;

• U bent op de hoogte van de belangrijkste rechterlijke uitspraken rondom de WWZ.
Enige voorkennis is een vereiste

Programma

09:30 uur
Ontvangst met koffie en thee

10:00 uur
Kennismaking en programmatoelichting

10:15 uur
Proeftijd en einde bepaalde tijd

 • Proeftijd en proeftijdontslag
 • Einde van rechtswege bij bepaalde tijd
 • Verlenging van contracten (ketenregeling)
 • Wijzigingen in regeling concurrentiebeding
 • Dossiervorming binnen de WWZ

11:15 uur
Opzegging, ontbinding, wederzijds goedvinden en reorganisatie

 • Het nieuwe ontslagsysteem
 • Aandachtspunten bij opzegging, ontbinding en wederzijds goedvinden
 • Waar moet rekening mee worden gehouden bij reorganisaties
 • Oefencasus

12:30 uur
Lunch

13:30 uur
Casus Ziekte en ontslag / De Wet Flexibel werken

14:30 uur
De transitievergoeding

15:30 uur
Casus Ontslag op staande voet

 • Behandeling ontslag op staande voet
 • Recente en vaste rechtspraak
 • Praktische alternatieven

16:30 uur
Tien tips

16.45 uur
Evaluatie en afsluiting

Ervaringen

 • Anoniem review van Ontslagrecht in de praktijk door S. de Bock

  S. de Bock

 • Anoniem review van Ontslagrecht in de praktijk door A.J. M. Raesen

  A.J. M. Raesen

Docenten

Mr. Joost Buur

Joost is advocaat bij KZO | 013 Advocaten. Zijn specialisaties zijn arbeidsrecht en huurrecht.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven