Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht

Omschrijving

Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht
Waar moet HR op letten?
30 november 2017, Jaarbeurs Utrecht

buttonmeerinformatie

Meer informatie en/of inschrijven

 

De nieuwe wet lijkt nog ver weg, maar…
De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2020 in werking en beoogt de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk te trekken met die in het bedrijfsleven. Dit lijkt ver weg, maar gezien het implementatietraject is dat snel. Het is nú dus tijd om in actie te komen, want de voorbereiding neemt tweeënhalf tot drie jaar in beslag. Wat houdt de nieuwe Ambtenarenwet precies in? Weet u hoe u een medewerker moet ontslaan bij disfunctioneren, wat u in de nieuwe arbeidsovereenkomst moet zetten en wat de regels zijn van een concurrentiebeding?

In 1 dag aandacht voor alle belangrijke punten
Straks is het dus gedaan met de speciale rechtspositie van ambtenaren. Voortaan gelden voor hen dezelfde rechten en plichten als voor ‘gewone’ werknemers. Dit betekent nogal wat! Op 30 november vertellen we u alles over o.a. onderstaande onderwerpen en hoe dat van invloed is op HR:

  • Het nieuwe begrip ‘ambtenaar’
  • Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst
  • Van rechtspositie regeling naar CAO
  • Van bestuursrecht naar civiel recht
  • De nieuwe Ambtenarenwet

Er moet een cultuuromslag plaatsvinden, niet alleen bij u maar ook bij de medewerkers. Welke invloed heeft deze verandering op uw werknemers en hoe faciliteert u hen hierbij? Ook hier staan we deze dag uitgebreid bij stil.

buttonmeerinformatie

Meer informatie en/of inschrijven

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven