Behoud en werving personeel met mantelzorgtaken

Stichting Werk&Mantelzorg

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Bent u al bezig met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? 1 op de 8 mensen zijn naast werknemer ook mantelzorger en zorgen voor een chronisch zieke en/of hulpbehoevende naaste. Vaak meer dan 8 uur per week, een hele opgave dus naast een betaalde baan. Bijna de helft geeft aan moeite met de combinatie werk en mantelzorg te hebben. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij aan het gezond, vitaal, gemotiveerd en inzetbaar houden van uw medewerkers. Met het oog op de ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening, vermaatschappelijking van de zorg) een actueel thema dat uw aandacht verdient. Wilt u weten hoe u eenvoudig verzuim verlaagt, uitval voorkomt en productiviteit, loyaliteit en tevredenheid stimuleert?

Naar boven