De arbeidsmarkt in 2013 en verder

Dr. G.H.M. Evers

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

In deze whitepaper wordt ingegaan op de belangrijkste concepten van de arbeidsmarkt. Daarbij bespreken we het tot stand komen van de twee pilaren (vraag en aanbod), de matching tussen deze twee factoren, het ‘ruimen’ van de arbeidsmarkt (vacatures, werkloosheid), en de vormgeving van de arbeidscontracten (flexibilisering). Een andere uitkomstmaat, de prijs van arbeid ofwel beloning, blijft buiten beschouwing.

Naar boven