De nieuwe rol voor HRM

K.O. Schouwstra BC MHD & prof. dr. R.H.W. Vinke

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Er doen zich grote en ingrijpende ontwikkelingen voor zowel in het vakgebied van humanresourcesmanagement (verder hrm) als binnen hrm-afdelingen. In dit artikel wordt onderzocht hoe hrm in de toekomst een scherpe toegevoegde waarde kan leveren en wat de bijdrage van interne hrm-specialisten daarbij zou moeten zijn. Naast een aantal veranderingen binnen het vakgebied wordt aandacht besteed aan veranderde verwachtingen aan en waardering van hrm.

De trend is dat hrm opgaat in algemeen management en dat het aantal interne hrm-specialisten steeds verder afneemt. Vervolgens wordt aan de hand van de kernvraag van hrm – hoe zijn belangen van organisatie en medewerker optimaal met elkaar in balans te brengen en te houden – gezocht naar de essentie van de hrm-rol voor de toekomst. Deze nieuwe rol gaat over het mobiliseren van energie in plaats van het beheren en besturen van medewerkers en werkprocessen.

Naar boven