De trends voor HR en Talentmanagement nu en in de toekomst

Cornerstone On Demand

Omschrijving

HR speelt, naast het leveren van interne diensten, een belangrijke rol bij de algemene besluitvormingsprocessen die bijdragen aan verdere groei van bedrijven. Helaas ontbreken binnen veel organisaties nog de juiste randvoorwaarden om die groei te garanderen. Het is dus tijd voor verandering! Een groot deel van de industrie moet nog veranderen om deze tekortkomingen op HR-vlak grondig aan te pakken. Lees meer over de belangrijkste factoren die deze veranderingen sturen en hoe die factoren het proces beïnvloeden. Ontdek hoe organisatie (moeten) gaan veranderen om het maximale uit HR-activiteiten te kunnen en blijven halen in de toekomst.

Naar boven