Samenwerking tussen P&O en lijnmanagement is essentieel bij personeelsselectie

dr. W.M.M. Altink

Omschrijving

Van oudsher werd personeelsselectie vooral beschouwd als een ‘technische’ P&O- (HRM-)activiteit. De nadruk lag op het bereiken van juiste oordelen en efficiency van besluitvorming (kosten-batenanalyse). Beleidskwesties bepalen echter in hoge mate de randvoorwaarden voor het succes van de selectietechniek. Er zijn verschillende methoden, de zogenoemde ‘integratieve staf- en lijnselectieprocedures’ beschikbaar om met het lijnmanagement tot een samenwerking bij selectie te komen. Deze samenwerking heeft tevens een meerwaarde voor andere HRM-functies (zoals beoordeling, ontwikkeling, performance management).

Naar boven