Whitepaper: Ontbinding volgens de Wet Werk en Zekerheid

Vakmedianet

Klik op bestellen en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Deze wet heeft ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht teweeg gebracht.

In deze whitepaper wordt een deel van deze wet uitgelicht namelijk de ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. De weg via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wordt hier even buiten beschouwing gelaten. Bij het UWV komen de zogenoemde A en B-grond aan de orde bij ontslag. De A-grond betreft bedrijfseconomisch ontslag en de B-grond gaat over ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Wanneer de werkgever dus mensen ontslag wil geven vanwege een bedrijfseconomisch oorzaak of hij wil een langdurige arbeidsongeschikte ontslaan, dan dient hij een aanvraag bij het UWV te doen.

In deze uitgave wordt de zogenoemde C tot en met H-grond behandeld. Deze gronden van ontslag komen bij de kantonrechter terecht. De WWZ geeft anders dan in het verleden beter aan welke ontslagroute gevolgd moet worden.

Naar boven