Agenda Resultaten 4 gesorteerd op (start)datum

 •  
 • Titel:
 • Startdatum:
 • Locatie:
 • Prijs:
 • Werkkostenregeling in de praktijk
 • 5 Februari 2019
 • Onemeeting
 • € 247,50

Begin dit jaar is de evaluatie van de werkkostenregeling gepubliceerd onder de naam “Evaluatie werking Werkkostenregeling”. Tijdens deze sessie wordt o.a. uitgebreid stil gestaan bij de conclusies uit dit rapport van bijna 80 pagina’s. Weet u zoal wat de (on)mogelijkheden zijn binnen de werkkostenregeling? Heeft u voldoende kennis en kunde om voor uw organisatie het maximale uit de werkkostenregeling te halen?

Meer informatie

 • Grensoverschrijdend werken – ‘In control’ blijven
 • 2 April 2019
 • Onemeeting
 • € 575,00

Bedrijven die internationaal werkzaam zijn, in welke mate dan ook, krijgen te maken met internationale regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht etc. ‘In control’ zijn, is dan een belangrijk item. Wat zijn de risico’s en aandachtspunten? We behandelen de theorie met veel praktijkcasus.

Meer informatie

 • Samenwerken tussen salarisadministratie en P&O
 • 23 Mei 2019
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 575,00

Kijk over uw werkgrens heen

Deze training heeft als doel om salarisadministrateurs en P&O-medewerkers beter te laten samenwerken. Dit leidt tot een efficiënter werkproces waarin de kans op fouten afneemt. Naast de gebruikelijke aspecten zoals het proces rondom in- en uitdiensttreding is er aandacht voor premiekorting en premievrijstelling, diverse arbeidsvoorwaarden, ontslag(vergoeding), formatie en bezetting, Wet Arbeid en Zorg, salarisstrook en loonkosten.

Meer informatie

 • Samenwerken tussen salarisadministratie en financiële administratie
 • 6 Juni 2019
 • Onemeeting
 • € 575,00

Tijdens deze dag behandelt Casper Mons de belangrijkste raakvlakken tussen de salarisadministratie en de financiële administratie. Het is een meerwaarde voor uw organisatie als u verder kijkt dan uw eigen vakgebied en meedenkt over uw ‘werkgrens’ heen.

Meer informatie

Naar boven