Declaratie reiskosten met meerijders

voor gezamenlijk reizen naar tijdelijke werkplekken

A4 (210 x 297 mm); blok à 50 vel, Art.nr. 89031945

Omschrijving

Voor de vergoeding van kilometerkosten voor het reizen naar/van tijdelijke werkplekken. Afgestemd op de bepalingen in de Bouw-CAO. Met verbijzondering van het belastbare deel van de vergoeding. Ruimte voor de meerijderstoeslag, reisuren en de handtekening van de meerijders.

Naar boven