Factuurcontrolestrook

boekingsstuk

Omschrijving

Dit formulier wordt als boekingsstuk aan de binnengekomen factuur gehecht. Bevat een aantal controlepunten voor gegevens die nagegaan moeten worden, voordat tot betaling van de factuur overgegaan kan worden. Ook ruimte voor boekhoudkundige gegevens.

artikel 89029459

Naar boven