Urenverantwoording

A4 (297 x 210 mm); blok à 50 vel, Art.nr. 89031711

Omschrijving

Weekoverzicht per werknemer van aan een project bestede uren. Aan de overuren kunnen diverse toeslagpercentages worden toegekend. Blanco kolommen voor niet-projectgebonden uren (ziekte, overhead). Extra kolom voor declaratie en (na)calculatie van onkosten.

Naar boven