Beheersing van interne fraude en ongewenst gedrag

Henk-Anne Rijpma

Omschrijving

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij de risico’s van interne fraude en ongewenst gedrag kunnen beheersen. Deze whitepaper biedt een aantal praktische handreikingen om een integraal antifraudeprogramma op te zetten dat ten doel heeft de kans op fraude te beperken (preventie), fraude tijdig te signaleren (detectie) en adequaat te reageren op fraude en overig ongewenst gedrag (respons).

Naar boven