Brandveiligheid in het Bouwbesluit 2012

Omschrijving

Heel lang had iedere gemeente zijn eigen bouwverordening. Dat leidde natuurlijk tot grote onderlinge verschillen. Wat in de ene gemeente was toegestaan, was in de andere verboden. Dat veranderde in 1992 met de komst van het landelijk Bouwbesluit. Het thans geldende Bouwbesluit 2012 kent de nodige voorgangers – en zal ongetwijfeld opvolgers Krijgen. In deze whitepaper worden de opvallendste verschillen met het Bouwbesluit 2003 op het gebied van brandveiligheid belicht. Verder komt de vraag aan de orde of het nieuwe Bouwbesluit de gewenste uniformiteit heeft gebracht en heeft geleid tot meer eenvoud en minder doormeldingen.

Naar boven