De bijdrage van fysieke toegangscontrole aan informatiebeveiliging

Johan de Wit

Omschrijving

Deze whitepaper geeft het belang  van fysieke toegangscontrole voor informatiebeveiliging weer. Kijkend naar beveiliging kan worden geconstateerd dat er twee gescheiden securitywerelden bestaan: fysieke security en informatiebeveiliging. In de praktijk blijken deze twee vakgebieden op organisatorisch en technisch vlak en ook qua cultuur en taalgebruik niet op elkaar aan te sluiten. Van een integrale aanpak is maar beperkt sprake. Het gevaar hiervan is dat bepaalde dreigingen niet onderkend worden en/of dat er geen of onvoldoende maatregelen getroffen worden.

Naar boven