Een nieuwe regeling Brandregres 2014

Marieke Beugel, Marko van Leeuwen

Omschrijving

In 2011 is vanuit het Verbond van Verzekeraars besloten de Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) opnieuw onder de loep te nemen. Dit resulteerde in het voorstel om de regeling aan te passen. De nieuwe definitieve tekst en inhoud van de BBr 2014 zijn op de algemene ledenvergadering van het Verbond van 12 juni 2013 goedgekeurd. Dit betekent dat het nemen van regres door brandverzekeraars op niet-particulieren, met uitzondering van de zakelijke huurder, per 1 januari 2014 mogelijk is geworden.

Doel van de nieuwe Brandregres 2014 is het stimuleren van preventie door de ondernemer, het  vergroten van de brandveiligheid en verminderen van de totale (brand)schadelast.

Naar boven