Ontwikkeling van Fire Safety Engineering

Omschrijving

Ontwikkeling van Fire Safety Engineering

Standaardregels kunnen nooit maatwerk zijn en wat volgens de wet voldoende brandveilig is, kan voor een gebouweigenaar niet voldoende zijn – of te veel. Fire Safety Engineering kan daarin uitkomst bieden. FSE is de toepassing van engineeringmethoden, gebaseerd op wetenschappelijke principes voor de ontwikkeling of beoordeling van ontwerpen in de gebouwde omgeving, door de analyse van specifieke brandscenario’s of door de kwantificering van risico’s voor een groep van brandscenario’s.

Door het risico van brand en de bijbehorende effecten te kwantificeren, kunnen de beschermende en preventieve voorzieningen worden geoptimaliseerd. De optimale voorzieningen zijn de voorzieningen die nodig zijn om de gevolgen van een brand te beperken tot bepaalde geaccepteerde grenzen.

Lees welke kansen FSE biedt om verstandiger met brandveiligheid om te gaan.

Naar boven