Standaardisatie van elektronische toegangssystemen

Johan de Wit

Omschrijving

De markt voor elektronische toegangssystemen kenmerkt zich door een groot aantal producenten en leveranciers. Zelfs de grotere mondiale leveranciers hebben ieder slechts een beperkt marktaandeel. Vrijwel iedere leverancier heeft in de loop der jaren eigen communicatieprotocollen ontwikkeld, omdat standaardprotocollen niet voorhanden waren. Ook met het invoeren van TCP/IP-communicatie binnen de elektronische toegangscontrolesystemen is dit beeld nauwelijks veranderd. Dit betekent dat componenten van verschillende leveranciers meestal slechts gebruikt kunnen worden binnen systemen van dezelfde leverancier. Hierdoor is het voor gebruikers lastig en kostbaar om van leverancier te veranderen, systemen van verschillende leveranciers te combineren of op componentniveau gebruik te maken van andere leveranciers.

De Onvif-organisatie heeft haar aandachtsveld verbreed naar deze sterk versnipperde fysieke markt van de toegangscontrole. In deze whitepaper zijn de de voor- en nadelen van standaardisatie voor zowel eindgebruikers als leveranciers op een rij gezet.

Naar boven