Beheersing van kwaliteit: ook een zaak van verantwoording

ir. A.H.J. Nijhof, Prof.dr.ir. O.A.M. Fisscher, ir. M.C. Pot

Omschrijving

De ontwikkeling van het kwaliteitsdenken heeft geresulteerd in het total quality-model, zoals dat gebruikt wordt in het kader van de Nederlandse Kwaliteitsprijs. Een centraal thema in elk kwaliteitsprogramma vormt het specificeren van wat wordt geëist, verwacht of afgesproken en het nagaan en beoordelen van wat er is gepresteerd. Deze thematiek van normstellen en beoordelen is van belang waar marktpartijen zakendoen en evenzeer waar in bredere zin ten opzichte van de andere belanghebbenden verantwoording wordt afgelegd. Om in het kader van kwaliteitszorg inhoud te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen de (individuele) goede bedoelingen moeten worden georganiseerd, opdat de organisatie zich ook als geheel kan verantwoorden.

Naar boven