De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers

Harry van Dalen, Kène Henkens, Joop Schippers

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Met het oog op een sterk vergrijzend en krimpend arbeidspotentieel ligt het voor de hand dat de Nederlandse werkgever leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkelt waarbij de aandacht zich concentreert op optimale inzet van oudere werknemers. Uit een onderzoek onder werkgevers blijkt dat leeftijdsbewust personeelsbeleid echter veelal neerkomt op het ontzien van de oudere werknemer en hem of haar beschermen of gedogen bij disfunctioneren. Dit tot onvrede van de rest van het personeel. Een activerend ouderenbeleid staat nog in de kinderschoenen.

Naar boven