Informatiebeheer: een riskante zaak?

Casestudy’s over risicobeperking

Iron Mountain

Klik op download en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd.

Omschrijving

De hoeveelheid informatie die door bedrijven wordt geproduceerd en bewaard groeit exponentieel, terwijl de wet- en regelgeving rondom dit proces steeds veel omvattender wordt. Toch is er een dalende tendens te zien in het budget dat vrij wordt gemaakt voor informatiebeheer.

Goed informatiebeheer draait om de maximale waarde halen uit beschikbare informatie en de kosten hiervan zo laag mogelijk houden. Maar steeds vaker staat het beheer van de risico’s die aan informatie kleven op de strategische agenda van veel bedrijven.

Zonder actief beheer kan informatie een last worden in plaats van een bedrijfsmiddel, en staan waardevolle en persoonlijke gegevens bloot aan risico’s. De huidige bedrijfsomgeving kent een aantal bedreigingen. Een onverwachte gebeurtenis kan grote consequenties hebben. Om te beslissen hoe u het beste met het beheer van uw informatie kunt omgaan, is inzicht in de aanwezige risico’s van cruciaal belang.

Naar boven