Marktonderzoek Service Management over 2015

Omschrijving

Na jaren van tegenvallende omzetcijfers als gevolg van felle concurrentie, hoge prijsdruk en een afname van het aantal schoon te maken vierkante meter kantoorruimte, lijkt het tij te zijn gekeerd. De schoonmaaksector is in 2015 één van de sterkst groeiende subsectoren van de Nederlandse economie. Ondanks deze sterke groei bleven de structurele ongunstige factoren, die al jaren een negatieve invloed uitoefenen op markt, onverminderd van kracht. In 2015 groeide de kantoorleegstand en dat leidde tot verdere krimp en sterke prijsconcurrentie. Schoonmaakondernemers wisten met deze problemen om te gaan door het toepassen van onder andere passende, creatieve oplossingen en innovatieve ideeën. Meer weten over het onderzoek? Download de whitepaper Marktonderzoek Service management over 2015.

Naar boven