Nieuwe perspectieven voor personeelsplanning

Dr. G.H.M. Evers

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

In deze bijdrage wordt ingegaan op het kader waarbinnen personeelsplanning binnen een organisatie gestalte moet krijgen. Voorts wordt een relatie gelegd met de rol van HRM en de wijze waarop dit een nieuwe benadering van personeelsplanning mogelijk en noodzakelijk maakt. Human Resources Management bestaat uit een groot aantal operationele en tactische werkzaamheden zoals het werven, selecteren, belonen opleiden en ontwikkelen van personeel. Deze werkzaamheden zijn afgeleid van de strategische beslissingen rondom personele vraagstukken.

Organisaties zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van hun omgeving. Daartoe behoort ook de externe arbeidsmarkt. Een organisatie die een goede personeelsplanningstrategie voert zal daaruit ook belangrijke voordelen kunnen putten. Daarbij zal de organisatie goed moeten kunnen inspelen op de personele consequenties van nieuwe strategische oriƫntaties

Naar boven