Ondernemingsstrategie en personeelsmanagement kiezen a la carte

R.S. Schuler, S.E. Jackson

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Effectief personeelsmanagement dient zorgvuldig afgestemd te zijn op de ondernemingsstrategie. In een tijd dat de menselijke factor van doorslaggevende betekenis wordt geacht voor ondernemingssucces, wordt deze algemente stelling door vrijwel iedereen onderschreven. Het in praktijk brengen van deze stelregel geeft echter veel meer hoofdbrekens. Met de à la carte-methode wordt een inhoudelijke relatie gelegd tussen het type ondernemingsstrategie, het bijpassend gewenst rolgedrag van werknemers en het type personeelsmanagement dat dergelijk rolgedrag bevordert.

Naar boven