Sigma: Metamorfose in het managen van kwaliteit

Klik op 'Downloaden' en ontvang de whitepaper gratis.

Omschrijving

Nu reeds is zichtbaar dat de wereld rond kwaliteit drastisch verandert. De invloed van eindgebruikers op de beoordeling van producten wordt groter en daarmee telt hun visie steeds zwaarder op wat onder kwaliteit moet worden verstaan.

Ontwikkelingen in de medische sector zijn illustratief voor hetgeen ook in andere sectoren staat te gebeuren.

De gevolgen zijn verstrekkend: in Wim de Ridder’s recente boek: Metamorfose, de nieuwe welvaart is een toekomstbeeld beschreven waarin rondom de kwaliteit van producten een nieuwe machtsstructuur ontstaat. Voor sommigen is hier sprake van sciencefiction, voor anderen is het een reëel perspectief dat wordt versterkt als deze ontwikkeling wordt doorgetrokken tot de macro‐economie. Door deze nieuwe visie op kwaliteit krijgt de economie de stimulans waar we al verschillende jaren op zitten te wachten.

Inhoud van deze whitepaper:
1. Economische stagnatie
2. Casus: de zorgsector
3. Kwaliteit managen in de consumentenmarkt
4. Kwaliteit managen in de arbeidsmarkt
5. De nieuwe kwaliteitsindustrie

Naar boven