Zorgverlof

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Verlof is te onderscheiden in betaald verlof en onbetaald verlof. De meeste verlofregelingen zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, het ouderschapsverlof en het kortdurend en langdurend zorgverlof. Met de Wet Modernisering verlofregelingen wijzigen verschillende vormen van verlof. De wet was al in behandeling sinds 2011 maar kreeg nieuwe vaart door wijzigingen in de verschillende zorgregelingen, die per 1 januari 2015 zijn ingegaan. Deze aanpassingen kunnen niet los worden gezien van de toenemende nadruk op de positie van mantelzorgers. Over het algemeen gaat het in deze nieuwe wet om een uitbreiding, verduidelijking en flexibilisering. De wijzigingen betreffen vrijwel alle verlofvormen: zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, kort verzuim, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. In deze whitepaper leest u alles over deze wijzigingen.

Naar boven