Fusies en de rol van de or

Omschrijving

Welke rol kan jouw or spelen in de diverse fasen van een fusie?

Bijna ieder or-lid krijgt weleens met een (voorgenomen) fusie te maken. Dan breekt een boeiende, maar lastige tijd aan. Boeiend, omdat fusieprocessen een ongekend inkijkje geven in belangrijke besluitvormingsprocessen. Lastig, omdat het doorgaans niet eenvoudig is om als OR greep te krijgen op zijn rol in het fusieproces.

Waarom zijn fusieprocessen zo lastig? In de eerste plaats omdat de belangen groot zijn, en de bestuurder de beoogde fusie als de panacee voor zijn problemen lijkt te zien. In de tweede plaats omdat er een tweede onderneming in het spel is – waardoor kwesties van geheimhouding en openheid er heel anders uitzien. En tenslotte omdat de dynamiek van een fusie en de werkwijze van een or doorgaans niet goed op elkaar aansluiten.

Dat alles neemt niet weg, dat de bijdrage van de or aan een goed verloop van het fusieproces groot en belangrijk kan zijn. De or heeft vaak meer oog voor cruciale voorwaarden om een fusie te laten slagen dan de bestuurder. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de medewerkers van beide organisaties goed met elkaar kunnen samenwerken. Alle reden dus om vanaf het prille begin tot aan het slotakkoord stevig bij het fusieproces betrokken te zijn.

Wat leer je?
In deze studiedag aandacht voor de vraag wat een fusie is, wat het gebruikelijke verloop van een fusie is, wat cruciale momenten (en documenten) zijn, welke rol de or in de diverse fasen kan pakken. Tevens aandacht voor de mogelijkheid om getrapt te adviseren, en uiteraard voor samenwerking met de andere or en het creëren van een tijdelijke ondernemingsraad tijdens de fusie.

 

Voor incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Contact:
Filiz Denizalti
incompanytrainingen@vakmedianet.nl
of bel 06-26526126

 

Programma

Programma

09.30
Ontvangst met koffie en thee

10.00
Kennismaking en programmatoelichting

10.15
Fusies
• definitie
• soorten fusies

10.30
De bevoegdheden van een OR

10.45
Het gebruikelijke verloop van een fusieproces
• verloop in de tijd
• belangrijke documenten (als de intentieverklaring en due dilligence)

11.00
Faal- en succesfactoren van een fusie
• voor de onderneming(en)
• voor de medezeggenschap

11.30
De intentieverklaring en de due dilligence
• hoe zien die eruit
• wat zijn aandachtspunten?

12.30
Lunch

13.30
Casus: een voorgenomen fusie en de rol van de OR

15.00
“Getrapt adviseren”
• waarom getrapt adviseren
• hoe getrapt adviseren

15.30
Medezeggenschap tijdens en na de fusie

 

16.30
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Hans van den Hurk is werkzaam als adviseur en publicist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt ondernemingsraden onder andere bij een fusie, reorganisatie, harmonisatie van (secundaire) arbeidsvoorwaarden, invoering functiewaardering, invoering beoordeling, invoering beloningssystemen.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven