50 Arbeidsongevallen

Ehsan Kermani

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Het gaat in ons land nog steeds niet goed met het aantal arbeidsongevallen

Dit boek beschrijft 50 aansprekende en leerzame onderzoeksresultaten van arbeidsongevallen. Deze zijn onderzocht door inspecteurs van de Inspectie SZW. De vraag ‘Wat kan een arbofunctionaris c.q. werkgever leren van een ongevalsonderzoek’, is het richtsnoer geweest bij het schrijven en selecteren van deze ongevallen. En niet zozeer het drama en de heftigheid ervan. Het zijn ernstige ongevallen, waar, na onderzoek, belangrijke lessen uit getrokken kunnen worden. Vaak kan met eenvoudige maatregelen veel worden verbeterd. Daarmee zijn deze beschrijvingen ook heel leerzaam voor managers op de werkvloer. De beschreven ongevalsonderzoeken zijn overzichtelijk in sectoren en in categorieën geplaatst.
Verder staat in dit boek een uitgebreid hoofdstuk over wetgeving en normering en een hoofdstuk over de uitvoering van ongevalsonderzoek. Het is immers van belang dat bedrijven ook zelf op een goede manier met ongevalsonderzoek aan de slag gaan.

In de praktijk wordt de impact van een ongeval nogal eens gebagatelliseerd.

Het laatste hoofdstuk van dit boek laat zien wat de gevolgen van een ongeval kunnen zijn bij de familieleden en collega’s van het slachtoffer. Het is dan ook een oproep voor nazorg bij zo’n traumatische gebeurtenis.

Naar boven