Arbeid & Gezondheid 2024

Handboek over het beheersen van gezondheidsrisico’s op het werk

Dr. Wim J.T. van Alphen, Drs. K.J. Peereboom, Drs. M.T.C. Heesterbeek, Drs. R. Visser

Omschrijving

Dit boek gaat over de langeretermijneffecten van arbeidsbelastende factoren, het werkgebied van de arbeidshygiëne en de ergonomie.

De risico’s op het moderne werk worden steeds complexer en nieuwe gevaren dienen zich continu aan. Voor de arboprofessional zijn de risico’s dan ook lastig te kwantificeren en dit maakt het ingewikkeld om hierover goed te adviseren. Met dit boek helpen wij de lezer bij het maken van keuzes. Welke aanpak is in een bepaalde situatie de beste? Welke meetstrategie is het meest effectief? De theoretische beschrijvingen in dit boek zijn actueel, maar bewust kort gehouden. De praktijkcasussen geven handvatten voor toepassing van de arbeidshygiënische strategie, waar mogelijk met een beschrijving van de valkuilen. Per thema geven erkende experts de meest recente ontwikkelingen aan. De opbouw volgt de klassieke indeling: chemische, biologische, fysische en fysieke factoren.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het verbeteren van werkomstandigheden. Naast arbeidshygiënisten en ergonomen zijn dat arbokerndeskundigen, zoals hoger veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen en bedrijfsartsen. Ook is dit een nuttig naslagwerk voor bijvoorbeeld preventiemedewerkers en anderen die dagelijks met veilig en gezond werken te maken hebben. Het helpt hen goed te adviseren over de aanpak van risico’s op de werkplek.

 

Naar boven