Crew Resource Management

Dr. T. Bijlsma

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Crew Resource Management (CRM) is een methode om de effectiviteit op teamniveau te verbeteren door het professionaliseren van samenwerkingsgerichte vaardigheden. CRM maakt het teamwerk veiliger, effectiever en efficiënter.

Het is vooral van meerwaarde voor teams die onder druk en/of in een crisissituatie moeten werken en waar grote belangen spelen. Denk aan de politie, brandweer en ziekenhuizen, maar ook de chemische industrie en spoor en wegverkeer. In deze sectoren werken teams die gekenmerkt worden door ‘bloed en spoed’, ze krijgen altijd maar één kans om het juiste te doen.

Dit boek gaat uitgebreid in op de vereiste vaardigheden en hoe met het concept CRM om te gaan.

U krijgt:
•Een duidelijke uitleg over het wat, waarom en hoe, de historie en de huidige stand van zaken van Crew Resource Management;
•Toelichting op de zeven competenties die horen bij Crew Resource Management;
•Inzicht in de gewenste integrale organisatorische inbedding van het concept Crew Resource Management.

Kortom bruikbare informatie. Door het hele boek staan ook cases, die een waardevolle toevoeging vormen om CRM-aspecten te verlevendigen.
Aanvullende informatie

Doelgroep:
Voor teams die het gevaar lopen onveilig te werken met grote gevolgen uit diverse sectoren als politie, brandweer, ziekenhuizen, defensie, chemische en nucleaire industrie, spoor en werkverkeer, water-, gas en elektraleveranciers)

Denk aan onderstaande functies:
•Crisisbeheersings- en crisisbestrijdingsfunctionarissen
•Managers rondom HSE
(Health, Safety en Environment) of SHE, KAM (kwaliteit, Arbo en Milieu),
•Veiligheidsfunctionarissen
(vanuit security en safety) en kwaliteitsmanagers.
•Tevens voor degenen die gaan over opleiden, trainen en oefenen (OTO) in deze se

Naar boven