Agenda Resultaten 1-189 gesorteerd op (start)datum

 •  
 • Titel:
 • Startdatum:
 • Locatie:
 • Prijs:
 • Wat kan er misgaan op de crediteurenadministratie
 • 28 November 2017
 • Regardz La Vie Utrecht - VOLGEBOEKT
 • € 595.00

Checkt u alle inkoopfacturen op de factuurvereisten voordat ze betaald worden? Én dat de juiste btw-code wordt toegepast? Dit is van belang vanwege het terugvragen van op de factuur vermelde btw en de juiste verwerking op de aangifte btw. Want als de factuur niet in orde is, mag er geen btw in aftrek worden gebracht en mogen de op de factuur vermelde kosten niet altijd op de winst in mindering worden gebracht. U leert in één dag wat de btw-valkuilen zijn en hoe die vermeden kunnen worden. Ook de eindejaarscorrecties voorbelasting op de laatste btw-aangifte van het (boek)jaar komt aan de orde. Na deze praktijkdag kunt u makkelijk toetsen of uw crediteurenadministratie voldoet aan de btw-procedures!

Meer informatie

 • Wat kan er misgaan op de debiteurenadministratie
 • 30 November 2017
 • BCN Daltonlaan Utrecht
 • € 595.00

Een belangrijk onderdeel van de BTW-administratie is de debiteurenadministratie. Debiteuren zijn belangrijker dan menig ondernemer beseft. Ongeveer een op de vier faillissementen ontstaat wegens een slechte debiteuren administratie. Tijdens deze cursus wordt er stilgestaan bij alle belangrijke zaken op het gebied van BTW en debiteurenadministratie, het beperken en voorkomen van risico’s, de administratieve verplichtingen, de factuurvereisten waar een factuur aan moet voldoen en de BTW-aangifte. Ook wordt stilgestaan hoe om te gaan met BTW en oninbare vorderingen. Tijdens deze praktijkdag is het mogelijk om zelf verkoopfacturen aan te leveren zodat deze behandelt worden door de docente.rbapd

Meer informatie

 • Masterclass Salarisadministratie
 • 4 December 2017
 • Regardz La Vie Utrecht - VOLGEBOEKT
 • € 595.00

Vakspecialisten Dik van Leeuwerden en Peter Hoogstraten nemen u in deze Masterclass Salarisadministratie mee de diepte in zodat uw kennis van de belangrijkste aspecten van uw vak naar een hoger én breder niveau wordt getild. U moet er ten slotte zeker van zijn dat u uw processen onder controle hebt en voor uw organisatie steeds de beste keuzes maakt.

Meer informatie

 • Grensoverschrijdend werken – ‘In control’ blijven
 • 4 December 2017
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 575.00

Bedrijven die internationaal werkzaam zijn, in welke mate dan ook, krijgen te maken met internationale regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht etc. ‘In control’ zijn, is dan een belangrijk item. Wat zijn de risico’s en aandachtspunten? We behandelen de theorie met veel praktijkcasus.

Meer informatie

 • Laatste btw-aangifte 2017
 • 14 December 2017
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 595.00

Als u zich niet aan de voorwaarden en regels houdt, loopt u btw-risico’s. Tijdens deze praktijkdag leert u welke btw-risico’s u loopt. Door het onderkennen en afdekken van de risico’s kunt u veel geld besparen. Daarnaast komen aan de orde het Horizontaal Toezicht en het Tax Control Framework om btw risico’s te beperken en een verbeterproces in te gaan met uw organisatie. U krijgt praktische tips voor het indienen van de laatste aangifte 2017 en uiteraard is er veel aandacht voor de laatste btw-nieuwtjes. Tijdens deze dag is er voldoende tijd voor het stellen van vragen. Deze kunt u vooraf aangeven zodat ze tijdens de dag aan de orde komen.

Meer informatie

 • Verbeter je analyses en rapportages met draaitabellen
 • 14 December 2017
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 595.00

In de cursus wordt in een aantrekkelijke mix van uitleg, demo’s en het ‘hands-on’ toepassen duidelijk hoe je gegevens geschikt kunt maken voor draaitabelanalyses en hoe je in de praktijk te werk gaat bij de analyse.

Meer informatie

 • Slim gebruikmaken van Excel: verder dan de basis
 • 18 Januari 2018
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 595.00

Het programma Excel biedt een geweldige hoeveelheid aan mogelijkheden in de administratieve sfeer. Door een uitgekiende inzet kunt u daarmee een zeer effectieve eigen tool bouwen in een veel kortere tijd dan u tot nu toe voor mogelijk had gehouden. Deze cursus brengt de kennis van ervaren gebruikers, die dagelijkse werken met Excel databases, naar een hoog niveau.

Meer informatie

 • Werkkostenregeling in de praktijk
 • 29 Januari 2018
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 275.00

Weet u wat de (on)mogelijkheden zijn binnen de werkkostenregeling? Heeft u voldoende kennis en kunde om voor uw organisatie het maximale uit de werkkostenregeling te halen? Hoe zit het nu precies met de doelmatigheidsgrens van € 2.400,-? Kent u de laatste wijzigingen omtrent het expliciet aanwijzen van eindheffingsloon, de bestendige gedragslijn en het beoordelen van vergelijkbare omstandigheden? Heeft u de administratieve verwerking en processen inmiddels afdoende afgestemd op de werkkostenregeling? Werkt u met een werkkostenbegroting? Is het aanwijzen als vrije ruimte toch voordeliger ook al is deze volledig benut? Deze onderwerpen komen in één middag aan bod. Kijk met praktische casuïstiek en theorie terug op uw tot nu toe gedane ervaringen. Daarnaast komt het optimaliseren van de processen die voor de werkkostenregeling van belang aan de orde. De systematiek van de werkkostenregeling heeft voor uw organisatie zeker de nodige consequenties. Behalve voor de financiële administratie en de salarisadministratie kan het ook gevolgen hebben voor het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden. Na afloop van deze training bent u helemaal up to date. Onderschat de werkkostenregeling niet! Neem uw collega mee voor slechts €195! De korting wordt verrekend bij inschrijving. * Deze korting geldt alleen voor de tweede deelnemer (dus 2e, 4e, 6e etc) en is niet geldig in combinatie met andere kortingen.  DOWNLOAD NU DE SALARISACADEMY BROCHURE NAJAAR 2017   Docent Casper Mons Casper Mons is zelfstandig senior beloningsadviseur. Hij is gespecialiseerd in het uitzoeken en interpreteren van de wet- en regelgeving op sociaal en fiscaal gebied. Gratis nieuwsbrief SalarisNet Ontvang het laatste salarisnieuws gratis! Met de nieuwsbrief van SalarisNet ontvangt u vakinhoudelijke nieuwsberichten, wet- en regelgeving, tips en trucs, nieuwe vacatures, vakinhoudelijke congressen, opleidingen, boeken en meer. De nieuwsbrief verschijnt op dinsdag. Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief van SalarisNet.

Meer informatie

 • Privacywet AVG: bent u er klaar voor?
 • 8 Februari 2018
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 395.00

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Privacywetgeving in: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de komst van de AVG wijzigen de regels op het vlak van verzamelen, verwerken en vernietigen van persoonsgegevens en brengt deze nieuwe verplichtingen met zich mee.

Meer informatie

 • Updatemiddag Inkomstenbelasting voor de salarisadministrateur
 • 22 Maart 2018
 • BCN Utrecht CS
 • € 395.00

Nieuwe wetgeving zoals de werkkostenregeling werkt niet alleen door in de arbeidsvoorwaarden en de salarisstrook, maar ook in de inkomstenbelasting van de medewerker. Een werkgever moet blijvend anticiperen op deze nieuwe wetgeving als het gaat om de arbeidsvoorwaarden van zijn medewerkers.

Meer informatie

 • Btw in één dag
 • 22 Maart 2018
 • BCN Utrecht Daltonlaan
 • € 595.00

De btw-wetgeving is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. De btw heeft zich zelfs tot een zeer complexe en boeiende materie ontwikkeld. Deze eendaagse opfriscursus btw is gericht op het updaten/verbeteren van uw kennis en vaardigheden op het gebied van btw. Zo bent u in één dag weer helemaal bij. U wordt bijgepraat over de nieuwe wet- en regelgeving, rechtspraak en ontwikkelingen in de btw-praktijk. Kortom: alle highlights van de btw komen deze dag aan de orde. Belangrijk is de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk zodat u direct aan de slag kunt en u zich zeker voelt als u met collega’s spreekt over de btw-onderwerpen.

Meer informatie

 • Btw bij non-profit organisaties
 • 10 April 2018
 • BCN Utrecht Daltonlaan
 • € 595.00

Organisaties in de non-profit sector hebben te maken met specifieke fiscale regels op het gebied van btw. Tijdens deze praktijkdag komt aan de orde wanneer een stichting, vereniging of een instelling btw moet betalen over de omzet en wanneer en hoeveel btw zij kunnen terugvragen. Ook wordt uitgebreid het uitlenen van personeel en het doorbelasten van kosten behandeld. Een praktische en interactieve praktijkdag!

Meer informatie

 • Praktijkdag Strategische personeelsplanning
 • 10 April 2018
 • Utrecht
 • € 595.00

In 5 stappen naar een succesvol plan van aanpak op maat

U ziet dat uw organisatie niet optimaal stuurt op de strategische inzet van personeel. U denkt dat strategische personeelsplanning (SPP) een handig hulpmiddel is om dit meer doelgericht, toekomstgericht en over afdelings-/ divisiegrenzen heen te doen. U merkt dat het management niet direct warm loopt voor SPP: weer een HR-tool erbij en het is al zo druk. Eerst mijn afdeling op orde, dan komen die lange termijn zaken daarna wel.

Meer informatie

 • Rapporteren met Excel Dashboards en/of Bouw je eigen Excel Dashboard
 • 14 Mei 2018
 • Regardz La Vie Utrecht - Rapporteren met Excel dashboards
 • € 595.00

Professionele oplossingen voor indrukwekkende Excel-rapporten met Wow-effect

U wilt weten welke functies u kunt gebruiken om gegevens samen te vatten/op te zoeken en welke visuele onderteuningsmiddelen u kunt gebruiken.

Meer informatie

 • BTW en BUA - NIEUW
 • 15 Mei 2018
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 355.50

Als ondernemer moet u als u personeel heeft de BUA berekening verplicht opnemen in de BTW administratie bij de laatste BTW-aangifte van het jaar!

Meer informatie

 • Master Excel VBA en macro’s
 • 17 Mei 2018
 • & 24 mei 2018, Regardz La Vie Utrecht
 • € 1495.00

De absolute topcursus van ons Excel cursuspakket. Visual Basic for Applications (VBA) is de programmeermodule die wordt meegeleverd met de Microsoft Office programma’s. Excel macro’s zijn VBA procedures die veelvoorkomende taken foutloos en efficiënt kunnen automatiseren en waarmee u Excel-functionaliteit kunt aansturen, finetunen en uitbreiden volgens uw eigen specifieke wensen. Deze meerdaagse cursus is erop gericht u alle concepten en basistechnieken aan te reiken die u nodig hebt om in de praktijk te kunnen werken met VBA. Na afloop bent u in staat VBA code te begrijpen en te beginnen met de ontwikkeling van uw eigengemaakte praktische VBA procedures en deze toe te voegen aan en te integreren met uw Excel.

Meer informatie

 • Strategisch adviseren
 • 29 Mei 2018
 • 7 juni 2018 - BCN Daltonlaan Utrecht
 • € 995.00

Steviger op je plek als adviseur

Uw verstaat uw vak maar toch nemen anderen uw voorstellen soms maar moeilijk aan. Onzichtbare en ongrijpbare factoren bepalen wat er met uw advies gebeurt. Leer hoe u zicht en grip daarop krijgt en hoe uw expertise en inbreng de aandacht krijgen die ze verdienen!

Meer informatie

 • Samenwerken tussen salarisadministratie en P&O
 • 31 Mei 2018
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 575.00

Kijk over uw werkgrens heen

Deze training heeft als doel om salarisadministrateurs en P&O-medewerkers beter te laten samenwerken. Dit leidt tot een efficiënter werkproces waarin de kans op fouten afneemt. Naast de gebruikelijke aspecten zoals het proces rondom in- en uitdiensttreding is er aandacht voor premiekorting en premievrijstelling, diverse arbeidsvoorwaarden, ontslag(vergoeding), formatie en bezetting, Wet Arbeid en Zorg, salarisstrook en loonkosten

Meer informatie

 • Werken in Excel met Big Data - NIEUW
 • 31 Mei 2018
 • & 1 juni 2018 2018 - BCN Daltonlaan Utrecht
 • € 1095.00

Veel organisaties hebben grote aantallen gegevens opgeslagen in databases. Het probleem met Big Data is vooral het ontginnen van die gegevens zodat u de bedrijfsinformatie direct beschikbaar heeft en deze gegevens kunt combineren, berekenen en presenteren. Een goede oplossing hiervoor zijn de nieuwe Excel Power-gereedschappen! Bij de introductie hiervan dook de kreet ‘Self Service Business Intelligence’ voor Big Data op. U kunt nu zelf werken met Big Data in Excel! Power Query is het ‘schoonmaakmiddel’ in Excel: bij gebruik van de juiste knoppen verandert een eerder onwerkbare tabel in een ‘schone’ Excel-tabel. Werken met moeilijke formules of handmatig werk is niet meer nodig. PowerPivot is het ‘kloppend hart’ van Excel Big Data: een tabel met miljoenen rijen laadt u niet meer in Excel maar in PowerPivot. Het werkt snel en stabiel zeker als u het vergelijkt met de ‘normale’ Excel. De beide Power-gereedschappen zijn bedoeld om tabellen uit verschillende (database, Excel, internet en andersoortige) bronnen samen te brengen in één samenhangend dashboard. De kracht van deze nieuwe Excel-gereedschappen zijn echt ongekend. Tijdens deze 2-daagse cursus leert u om te gaan met deze Excel Power-gereedschappen en haalt u het maximale uit uw Big Data! Er wordt gewerkt in Excel 2016. Hoe werkt u met Big Data in Excel? Relaties, de soorten tabellen en data types De Queeste van de sleutels Diverse casussen DOWNLOAD NU DE EXCEL BROCHURE NAJAAR 2017   Docent HENK VLOOTMAN Henk Vlootman is directeur van Vlootman Consultancy en Microsoft Excel MVP (Most Valuable Professional). Hij werkt sinds 1992 professioneel met Excel. Binnen Europa is hij een veelgevraagde trainer bij (middel) grote ondernemingen. Daarnaast participeert hij in diverse Exceldagen. Voor Microsoft Nederland heeft hij op diverse congressen over Business Intelligence presentaties gegeven over PowerPivot. In Europees verband geeft hij voordrachten voor de EuSpRIG (European Spreadsheet Risk Interest Group). Zijn specialiteit is het structureren en beheren van Excelen PowerPivot-modellen. Naast trainingen geeft Henk ook adviezen aan het bedrijfsleven over het veilig toepassen en gebruiken van Excel. Daarnaast schreef hij verschillende boeken over Excel en PowerPivot. Gratis nieuwsbrief cm: Met de gratis nieuwsbrief voor financieel professionals bent u snel op de hoogte! 2x per week ontvangt u relevant nieuws, wet- en regelgeving met een vertaling naar de praktijkdag, blogs, vacatures en aanbiedingen en informatie over congressen, opleidingen, boeken en meer! Schrijf u hier in

Meer informatie

 • Btw in binnen- en buitenland
 • 5 Juni 2018
 • Regardz La Vie Utrecht - BTW in Binnenland
 • € 595.00

Geld besparen en naheffingen voorkomen

Een interactieve tweedaagse opleiding die u wegwijs maakt in de btw-wereld voor zowel in binnen- als buitenland.

Meer informatie

 • Samenwerken tussen salarisadministratie en financiële administratie
 • 7 Juni 2018
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 575.00

Door wijzigingen in wet- en regelgeving de afgelopen jaren zijn de raakvlakken tussen de salarisadministratie en de financiële administratie toegenomen. Het up-to-date houden van kennis en het anticiperen op veranderende wetgeving is noodzakelijk. Daarbij is het een must dat u over uw vakgebied heen kan kijken om de verschillende processen goed kan overzien. Tijdens deze dag behandelt Casper Mons de belangrijkste raakvlakken tussen de salarisadministratie en de financiële administratie. Het is een meerwaarde voor uw organisatie als u verder kijkt dan uw eigen vakgebied en meedenkt over uw ‘werkgrens’ heen. Hoe vaak gebeurt het niet dat werkzaamheden over de schutting (werkgrens) wordt gegooid zodat de andere het uit kan zoeken? Deze training heeft als doel om de samenwerking te zoeken tussen de beide disciplines om zo te komen tot een efficiënter proces waarin de kans op fouten afneemt. Naast de administratieve veranderingen onder de werkkostenregeling en het beoordelen aan de hand van de Wet DBA of een zzp’er daadwerkelijk zelfstandige is, komen in deze training ook de traditionele aspecten zoals o.a. grootboekaansluitingen en verbandcontroles aan bod. Neem uw collega mee voor slechts €295! De korting wordt verrekend bij inschrijving. * Deze korting geldt alleen voor de tweede deelnemer (dus 2e, 4e, 6e etc) en is niet geldig in combinatie met andere kortingen.  DOWNLOAD NU DE SALARISACADEMY BROCHURE NAJAAR 2017   Docent Casper Mons Casper Mons is zelfstandig senior beloningsadviseur. Hij is gespecialiseerd in het uitzoeken en interpreteren van de wet- en regelgeving op sociaal en fiscaal gebied. Gratis nieuwsbrief SalarisNet Ontvang het laatste salarisnieuws gratis! Met de nieuwsbrief van SalarisNet ontvangt u vakinhoudelijke nieuwsberichten, wet- en regelgeving, tips en trucs, nieuwe vacatures, vakinhoudelijke congressen, opleidingen, boeken en meer. De nieuwsbrief verschijnt op dinsdag. Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief van SalarisNet.

Meer informatie

 • Financiële planning met Excel
 • 12 Juni 2018
 • Regardz La Vie Utrecht - Financiële planning met Excel
 • € 535.50

Het kunnen maken van een liquiditeitsprognose, geprojecteerde balans, resultatenrekening en staat van herkomst en besteding der middelen is een onmisbare vaardigheid die elke financieel professional zal moeten beheersen. In deze cursus leert u hoe u uw financiële kennis kunt combineren met het maken van een inzichtelijk en gestructureerd financieel planningsmodel in Excel.  De cursus is zeer praktijkgericht en u bouwt samen met de docent een compleet financieel model.

Meer informatie

 • Efficiënt rapporteren met Excel
 • 19 Juni 2018
 • Regardz La Vie Utrecht - Efficiënt rapporteren met Excel
 • € 595.00

Overtuig uw managers, collega’s en andere stakeholders met moderne rapportages die uitblinken in gebruikersvriendelijkheid en opvallen door vormgeving, logische structuur en eenvoud. Tegenwoordig moet u in staat zijn om op basis van diverse data-bronnen dynamisch op maat gesneden rapporten op te stellen die weinig onderhoud vergen.

Meer informatie

Naar boven