Agenda Resultaten 6 gesorteerd op (start)datum

 •  
 • Titel:
 • Startdatum:
 • Locatie:
 • Prijs:
 • Wat kan er misgaan op de debiteurenadministratie
 • 21 November 2019
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 595,00

Een belangrijk onderdeel van de BTW-administratie is de debiteurenadministratie. Debiteuren zijn belangrijker dan menig ondernemer beseft. Ongeveer een op de vier faillissementen ontstaat wegens een slechte debiteuren administratie. Tijdens deze cursus wordt er stilgestaan bij alle belangrijke zaken op het gebied van BTW en debiteurenadministratie, het beperken en voorkomen van risico’s, de administratieve verplichtingen, de factuurvereisten waar een factuur aan moet voldoen en de BTW-aangifte. Ook wordt stilgestaan hoe om te gaan met BTW en oninbare vorderingen. Tijdens deze praktijkdag is het mogelijk om zelf verkoopfacturen aan te leveren zodat deze behandelt worden door de docente.rbapd

Meer informatie

 • Wat kan er misgaan op de crediteurenadministratie
 • 28 November 2019
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 595,00

Checkt u alle inkoopfacturen op de factuurvereisten voordat ze betaald worden? Én dat de juiste btw-code wordt toegepast? Dit is van belang vanwege het terugvragen van op de factuur vermelde btw en de juiste verwerking op de aangifte btw. Want als de factuur niet in orde is, mag er geen btw in aftrek worden gebracht en mogen de op de factuur vermelde kosten niet altijd op de winst in mindering worden gebracht. U leert in één dag wat de btw-valkuilen zijn en hoe die vermeden kunnen worden. Ook de eindejaarscorrecties voorbelasting op de laatste btw-aangifte van het (boek)jaar komt aan de orde. Na deze praktijkdag kunt u makkelijk toetsen of uw crediteurenadministratie voldoet aan de btw-procedures!

Meer informatie

 • De Accountant-In-Business en Fraude
 • 10 December 2019
 • Planetarium Meeting Center Amsterdam
 • € 450,00

Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle accountants in de financiële keten, dus ook de accountants in business, fraude kunnen signaleren en zo nodig daaraan opvolging geven. Daarom is het voor alle accountants in 2019 verplicht om een training Fraude te volgen. Met uitzondering van de accountants die in 2017 al de verplichte training Frauderisicofactoren hebben gevolgd. De training voldoet aan de eisen die de NBA hieraan stelt. Waarom moet ik dit programma volgen? Fraude is een verplicht PE-onderwerp, met de deelname aan deze training haalt u 6 PE-punten. U vergroot uw begrip van fraude risico factoren. Deze training biedt u kennis en handvaten bij het signaleren van fraude risico factoren en stelt u in staat daar opvolging aan te kunnen geven. Deelnemers worden in staat gesteld eigen ervaringen en voorbeelden te delen en van elkaar te leren. De training is praktijkgericht opgezet, toegespitst op uw eigen sector met de voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. Na deze training bent u zich onder andere meer bewust van wat het maatschappelijk verkeer van u als accountant in business verwacht ten aanzien van fraude (risicofactoren). Daarnaast wordt uw begrip over fraude en frauderisicofactoren verdiept. U werkt aan uw vaardigheden in het onderkennen en bespreekbaar maken van frauderisico’s en is er ruime aandacht voor het omgaan met dilemma’s.

Meer informatie

 • Laatste btw-aangifte
 • 17 December 2019
 • Regardz La Vie Utrecht
 • € 595,00

Tijdens deze praktijkdag leert u welke btw-risico’s u loopt. U krijgt praktische tips voor het indienen van de laatste aangifte 2018 en uiteraard is er veel aandacht voor de laatste btw-nieuwtjes. Tijdens deze dag is er voldoende tijd voor het stellen van vragen. Deze kunt u vooraf aangeven zodat ze tijdens de dag aan de orde komen.

Meer informatie

 • Btw bij non-profit organisaties
 • 9 April 2020
 • BCN Utrecht
 • € 595,00

Organisaties in de non-profit sector hebben te maken met specifieke fiscale regels op het gebied van btw. Tijdens deze praktijkdag komt aan de orde wanneer een stichting, vereniging of een instelling btw moet betalen over de omzet en wanneer en hoeveel btw zij kunnen terugvragen. Ook wordt uitgebreid het uitlenen van personeel en het doorbelasten van kosten behandeld. Een praktische en interactieve praktijkdag!

Meer informatie

 • Btw in één dag
 • 11 Juni 2020
 • BCN Utrecht
 • € 595,00

De btw-wetgeving is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. De btw heeft zich zelfs tot een zeer complexe en boeiende materie ontwikkeld. Deze eendaagse opfriscursus btw is gericht op het updaten/verbeteren van uw kennis en vaardigheden op het gebied van btw. Zo bent u in één dag weer helemaal bij. U wordt bijgepraat over de nieuwe wet- en regelgeving, rechtspraak en ontwikkelingen in de btw-praktijk. Kortom: alle highlights van de btw komen deze dag aan de orde. Belangrijk is de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk zodat u direct aan de slag kunt en u zich zeker voelt als u met collega’s spreekt over de btw-onderwerpen.

Meer informatie

Naar boven