De nieuwe Arbowet in jouw praktijk, incompany training

Omschrijving

Inhoud
De ondernemingsraad is een belangrijke speler als het gaat om veilig en gezond werken in de organisatie. Om het Arbobeleid goed vorm te kunnen geven moet de or op de hoogte zijn van veranderingen op wetgevingsgebied. Maar hoe doe je dat precies? De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts/arbodienst en de rol van de preventiemedewerker in de organisatie.

Wetswijziging

De wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:
1. versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
2. verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
3. het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
4. ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de Arboregelgeving;
5. een verplicht basiscontract arbodienstverlening met minimumeisen;
6. meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen en toezicht.

Incompany training 
OR informatie heeft in samenwerking met tri-plus een incompany training ontwikkeld waarin de veranderingen van de Arbowet centraal staan en waarin het huidige en gewenste Arbobeleid door een deskundige trainer met je wordt doorgenomen. Zodat de ondernemingsraad weer helemaal up-to-date met dit belangrijke onderwerp aan de slag kan.

Gratis intakegesprek
In het gratis intakegesprek wordt het huidige en het gewenste Arbo-beleid op een rijtje gezet om de training rond de nieuwe Arbowet helemaal aan jouw organisatie aan te passen. In het intakegesprek wordt ook de lengte van de training, een of tweedaags, in overleg vastgesteld.

Resultaat

Na afloop van deze training:
• Ken je de wijzigingen in de Arbowet
• Kun je een oordeel geven over de gevolgen, kansen en uitdagingen voor je eigen organisatie
• Heb je een plan van aanpak uitgewerkt over joiw rol als OR/VGWM-commissie

Literatuur
Als deelnemer ontvang je het whitepaper ‘De vernieuwde arbowet’ en de uitgave ‘Praktijkboek Arbeidsomstandigheden 2017’ cadeau.

    

Interesse in deze incompany training? Neem dan contact op met:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26

Docenten

Porto Franco
Porto werkt als veiligheidskundige en adviseur bij tri-plus. Hij begeleidt ruim 16 jaar bedrijven, overheden ondernemingsraden met het verbeteren van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven