Management Support Break: competenties van de toekomst

Omschrijving

Maak het verschil en ontwikkel je competenties van de toekomst

Werkgevers geven aan behoefte te hebben aan mensen met soft-skills of 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit betekent dat – naast je huidige vaardigheden – steeds meer gevraagd wordt van jouw samenwerkend vermogen, probleemoplossend vermogen, sturend vermogen en dat je kunt inspelen op de verdere internationalisering. Wil jij weten wat dit specifiek voor jou als assistant betekent? En hoe je daarmee omgaat? Kom dan naar de Management Support Break.

Tijdens deze Management Support Break krijg je inzicht in wat er verandert, hoor je voor welke uitdagingen jij komt te staan, leer je welke competenties je nodig hebt en hoe je deze (verder) ontwikkelt.

De eerste Management Support Break vindt plaats op 23 juni, de Zilveren Vosch Utrecht.
Je kunt ook al aanmelden voor de Break van 1 december 2017.

Aanmelden voor de Management Support Break? Klik dan hier

Ook interessant: driedaagse training Competenties van de toekomst

 

 

Programma

PROGRAMMA
9.00 uur Ontvangst

9.30 – 10.30 uur Inspiratiecollege competenties van de toekomst (Sander Schroevers)

Soft skills worden belangrijker dan feitelijke kennis. Alles draait om samenwerken, zelf problemen aan pakken en oplossen, zelfstandig handelen en verantwoording durven nemen. Door de toenemende internationalisering zal bovendien een groter beroep worden gedaan op je interculturele competenties. In dit college krijg je een doelgerichte inventarisatie van de huidige trends en hoe je daar zelf op kunt inspelen.

10.30 – 12.30 uur Break-outsessies (ronde 1)

Keuze uit:
1. Oplossingsgericht denken en handelen op je werk (Competentie: Probleemoplossend vermogen), Sander Schroevers
Deze sessie geeft je een verrassend inzicht in jouw denkpatronen. Je leert probleemoplossend denken én hoe je dit kan toepassen.
• Probleemoplossend denken voor de assistant
• Ontdek welke kansen ontstaan zodra je anders gaat denken
• Leer een informatietekort (h)erkennen en eff iciënt ombuigen
• Methoden om alternatieven te genereren bij probleem oplossing
• Ontwikkel een positieve houding ten opzichte van problemen
• Probleemoplossend vermogen toepassen in je werk

2. Futureproof samenwerken (Competentie: Samenwerkend vermogen), Gunilla Blijsie
Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.  In deze sessie gaan we in op:
• Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen
• Hulp kunnen vragen, geven en ontvangen
• Een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën
• Kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team
• Kunnen functioneren in heterogene groepen
• Eff ectief kunnen communiceren

3. Zelf sturen, schakelen en remmen (Competentie: Sturend vermogen), Jocelyn Rebbens
Sturend vermogen houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met je eigen capaciteiten. Step into the drivers’ seat en ga je eigen leerproces aan:
• Inzicht in de S-factor van de toekomstige assistant (signaleren, sturen, schakelen & succes)
• Ontdek je blinde vlek: waar sta je nu qua talent, deskundigheid en vaardigheden?
• Waarom sociaal emotionele intelligentie je sturingssucces voor een groot deel bepaalt
• Ambitie is niet ‘vies’/niks voor mij: verschillende manieren om naar jouw ambitie te kijken
• Prestatie-Motivatie challenge: Hoe leuk vind je je werk zaam heden en hoe goed ben je er in?
• Waardoor spring jij morgen in de drivers’ seat? Welk idee van vandaag neem je mee en pas je toe?

12.30 – 13.30 uur Lunchbreak

13.30 – 15.30 uur Break-outsessies (ronde 2)

Keuze uit:
1. Oplossingsgericht denken en handelen op je werk
2. Futureproof samenwerken
3. Zelf sturen, schakelen en remmen

15.30 – 16.30 uur Inspiratiecollege Internationalisering (Competentie: Internationalisering), Sander Schroevers
We sluiten plenair af met een 21e eeuwse vaardigheid waar we steeds vaker mee te maken krijgen: internationalisering. Want zowel het bedrijfsleven als de overheid internationaliseren in rap tempo. In dit inspirerende college krijg je vele eyeopeners over hoe je zelf communiceert, en wat er over de grens van je verwacht
wordt. Het geeft je de nodige handvatten om je contacten met buitenlandse relaties met vertrouwen tegemoet te treden:
• Constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen
• (Her)kennen van gedragscodes in verschillende

16.30 – 17.30 uur Netwerkborrel

Docenten

Prof. Sander Schroevers is een veelgevraagd gastspreker en visitinglecturer in diverse landen. Voor Management Support traint en schrijft hij al jaren, waardoor hij goed weet wat er speelt voor en bij assistants. Sander is een trainer uit de praktijk, waarbij leren en lachen goed samengaan.

Jocelyn Rebbens is economisch psycholoog en geeft trainingen en coaching op het gebied van Personal Branding, Positieve Psychologie, Relevant blijven en Personal Empowerment. Haar passie is persoonlijke talenten en merken te verbinden en te versterken.

Gunilla Blijsie is geboeid door talentontwikkeling in relatie tot de werksituatie. Zij heeft ervaring als trainer en coach in het faciliteren van gezamenlijke
leerprocessen. Haar stijl is betrokken, open, enthousiast, met een praktische insteek.

Opleiding Brochure Download
Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven