De elektrische woonhuisinstallatie

Nu en in de toekomst

Prof.dr.ir. Sjef Cobben

Vul uw InstallQ Klantnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie – Nu en in de toekomst geeft een overzicht van de eisen die worden gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en in de toekomst. Voor de minimale eisen wordt uiteraard gekeken naar de NEN 1010. Diverse ontwikkelingen in de energie- en installatiewereld laten zien dat een woonhuisinstallatie die nu wordt gebouwd de komende decennia aan veel veranderingen onderhevig zal zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de vele ontwikkelingen in het schakelen en regelen van toestellen, de introductie van nieuwe technologieën (elektrische auto, PV-systemen, warmtepompen) en nieuwe woonvormen. De classificatie van woningen is divers. De “All-electric” woning, de “nul-energie” en de “autonome” woning zijn wat energie betreft drie van die mogelijke classificaties. Wat dit betekent voor de woonhuisinstallatie is beschreven in dit boek.

Dit boek besteed aandacht aan:
• Basiskennis rondom de elektrische installatie (bescherming van personen tegen elektrische schok, beveiliging van leidingen, spanningsverliezen of opdrijving door PV). Deze basiskennis zal altijd nodig zijn en blijven.
• Nieuwe installatietechnieken die zullen worden geïntroduceerd in toekomstige woningen en deels al worden toegepast in bestaande woningen.
• Nieuwe vormen van energieopwekking die meer en meer zullen worden toegepast, zoals PV-panelen.
• Nieuwe belastingen, zoals de elektrische auto die meer en meer het straatbeeld zal bepalen (en bij woonhuizen aangesloten wordt).
• Flexibiliteit in bouwen en de noodzaak dat de elektrische installatie hierop is ingericht.
• Nieuwe concepten als de ‘all-electric’ woning, de ‘nul-energie’ woning en de ‘autonome’ woning en de gevolgen voor de woonhuisinstallatie. Deze nieuwe ontwikkelingen maken het ontwerpen van een goede woonhuisinstallatie weer een uitdaging.

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de bouw en het ontwerp van woonhuizen. Dit geldt zeker voor de elektrotechnische installateur die het dichts bij het ontwerp en de aanleg van de elektrische installatie zit. Inspectiebedrijven, afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten, woning-coöperaties en technische diensten van bedrijven die ook woningen beheren kunnen hun voordeel doen met deze uitgave. Ook in het onderwijs kan het inzicht geven in de huidige en nieuwe woonhuisinstallaties.

Naar boven