De elektrische woonhuisinstallatie

Nu en in de toekomst

Prof.dr.ir. Sjef Cobben

Omschrijving

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie – Nu en in de toekomst geeft een overzicht van de eisen die worden gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en in de toekomst. Voor de minimale eisen wordt uiteraard gekeken naar de NEN 1010. Diverse ontwikkelingen in de energie- en installatiewereld laten zien dat een woonhuisinstallatie die nu wordt gebouwd de komende decennia aan veel veranderingen onderhevig zal zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de vele ontwikkelingen in het schakelen en regelen van toestellen, de introductie van nieuwe technologieën (elektrische auto, PV-systemen, warmtepompen) en nieuwe woonvormen. De classificatie van woningen is divers. De “All-electric” woning, de “nul-energie” en de “autonome” woning zijn wat energie betreft drie van die mogelijke classificaties. Wat dit betekent voor de woonhuisinstallatie is beschreven in dit boek.

Een greep uit de inhoud:
• Comfort in en rondom de woning
• Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen
• Veiligheid in en rondom de woning
• De (toekomstige) energievoorziening in een woning
• Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning
• Slimme meet- en schakeltechnieken

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de bouw en het ontwerp van woonhuizen. Dit geldt zeker voor de elektrotechnische installateur die het dichts bij het ontwerp en de aanleg van de elektrische installatie zit. Inspectiebedrijven, afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten, woning-coöperaties en technische diensten van bedrijven die ook woningen beheren kunnen hun voordeel doen met deze uitgave. Ook in het onderwijs kan het inzicht geven in de huidige en nieuwe woonhuisinstallaties.

Naar boven