Handboek Aanbestedingspraktijk

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Handboek Aanbestedingspraktijk, eerste editie
Menig aanbesteder raakt verstrikt in het doolhof van de aanbestedingswetgeving. De belangrijkste oorzaken zijn enerzijds de vele interne wijzingen en anderzijds verwijzingen naar de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Daarbij komt nog eens de gestage stroom jurisprudentie. Wat aanbesteden ook lastig maakt, is dat overheidsinkoop in feite een bedrijfseconomisch proces is, gehuld in een nauw aanbestedingsrechtelijk ‘jasje’. De aanbesteder moet daarin de balans zien te vinden tussen doelmatigheid en rechtmatigheid. Anders dan in andere handboeken waar het aanbestedingsrecht centraal staat, is het vertrekpunt van het Handboek Aanbestedingspraktijk het bedrijfseconomische inkoopproces binnen de aanbestedingsrechtelijke kaders.

In deze eerste druk van het Handboek Aanbestedingspraktijk, eerder verschenen met als titel Aanbesteden doe je zo, is het uitgangspunt ‘rechtmatig moet en doelmatig is een voorwaarde’ voor een succesvolle aanbesteding. De auteurs doen dat onder meer door wetteksten en jurisprudentie aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden te verduidelijken en de aanbestedingsprocedures en termijnen met schema’s inzichtelijk te maken.

Naast de aanbestedingen van de klassieke overheid, behandelen de auteurs ook de aanbestedingen van concessieopdrachten, nutsbedrijven en opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid.

De auteurs:
Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk begeleiden sinds begin jaren negentig overheden en nutsbedrijven bij complexe aanbestedingsvraagstukken, zowel inkooptechnisch als aanbestedingsrechtelijk.

Naar boven