Handboek Begroting & Verantwoording

Comptabiliteitsvoorschriften van gemeenten en provincies

Omschrijving

 

Begrotingsregels zijn vaak lastig te interpreteren. Dan is het handig als u nog eens kunt naslaan hoe die regels zijn ontstaan en hoe u ze moet toepassen.

In deze uitgave vindt u de volledige wetteksten, voorschriften en circulaires op het gebied van comptabiliteit overzichtelijk bij elkaar.

Ook gaan de auteurs in op de geschiedenis en de ontwikkelingen in dit rechtsgebied. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat zijn de consequenties voor de gemeentelijke overheden?

De Begroting & Verantwoording biedt u:

  • een volledig overzicht;
  • aandacht voor het onderwerp Rechtmatigheid;
  • vragen uit de praktijk van de Commissie BBV;
  • best practices
Naar boven